Ιγκλού το σπίτι των Ινουίτ

Στα πλαίσια της θεματικής ενότητας  «Χειμώνας» μιλήσαμε και για τους Ινούιτ, τους ανθρώπους που ζουν στη χώρα που οι πάγοι δεν λιώνουν ποτέ, στη χώρα που πάντα επικρατεί χειμώνας. Το χειμώνα ζουν σε καλύβες φτιαγμένες από χιόνι – ιγκλού- οι οποίες στο εσωτερικό είναι επενδυμένες με σανίδια ή με δέρματα.

Αφού μάθαμε όλα αυτά κάναμε και μια κατασκευή , ιγκλού και Ινούιτ πάνω στο πάγο, όπου τα παιδιά συμμετείχαν κάνοντας κολλητική αλλά και ζωγραφική τόσο με πινέλο όσο και με μαρκαδόρο.

1