Φυσική αγωγή στο νηπιαγωγείο νο2

.jpg

Κάθε ευκαιρία για παιχνίδι που συνδυάζει τα οφέλη της φυσικής αγωγής  με τη διασκέδαση των νηπίων και των προνηπίων αξιοποιείται στο νηπιαγωγείο μας!

Μέσω του παιχνιδιού στοχεύουμε στην ισορροπία και στην αδρή κινητικότητα με αποτέλεσμα τα παιδιά ν’ αναπτύσσονται διασκεδάζοντας!