Οδηγίες προστασίας από το σεισμό – Άσκηση σεισμού!

σεισμού

σκύβω – καλύπτομαι – κρατιέμαι

ασκηση σεισμου

τρενάκι προς το χώρο συγκέντρωσης έπειτα από το σεισμό

προστασία σε εξωτερικό χώρο

Στα πλαίσια εφαρμογής σχεδίων εκτάκτων αναγκών, προχωρήσαμε σε άσκηση σεισμού!

Τα παιδιά ενημερώθηκαν σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν σε περίπτωση σεισμού!

ΣΚΥΒΩ – ΚΑΛΥΠΤΟΜΑΙ – ΚΡΑΤΙΕΜΑΙ το τρίπτυχο της προστασίας εντός του σχολείου.