Η γη και πως προκαλείται ο σεισμός

γη σεισμος

προβολή εκπαιδευτικού video » Η γη και οι σεισμοί»

πλαστελινη

δημιουργούμε με πλαστελίνη τα στρώματα του εσωτερικού της γης

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μας παρακολούθησαν ένα βίντεο που τους έδωσε τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με τη γη μας και τα στρώματα ου την αποτελούν, στη συνέχεια μιλήσαμε για τον σεισμό και πως προκαλείται.

Στη συνέχεια κατασκευάσαμε τη γη με πλαστελίνη δημιουργώντας τα στρώματα που την αποτελούν, φτάσαμε στο γαλάζιο του νερού και στο πράσινο της στεριάς προσεγγίζοντας το θέμα και με οικολογική συνείδηση!