Μαθαίνοντας την Ιστορία του τόπου μας

Μέσα από την παρουσίαση ιστορικών τεκμηρίων – εικόνων οι μαθητές και οι μαθήτριες μας περιγράφουν τι βλέπουν… τι συναισθήματα τους δημιουργούνται…