Σημαίες χωρών – Ένα ταξίδι στα σύμβολα των χωρών

Παρατηρώντας τις σημαίες διαφόρων κρατών, αναγνωρίζουμε την δική μας και περιγράφουμε τις σημαίες των υπόλοιπων χωρών, σκοπός της δραστηριότητας είναι να γίνει η εισαγωγή στη εθνική μας επέτειο, γνωρίζοντας τις σημαίες των χωρών που συμμετείχαν στο έπος του 1940!