Ανθρώπινο σώμα

Σχεδιάζοντας το ανθρώπινο σώμα περιγράψαμε τι είναι το ανθρώπινο σώμα, από ποια μέρη αποτελείται, ενώ παίξαμε μαθαίνοντας τα μέρη του σώματος