Είμαι μοναδικός, είμαι ξεχωριστός !!!

Κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής μας με το θέμα «Είμαι μοναδικός, είμαι ξεχωριστός»,

μιλήσαμε για τον εαυτό μας, την οικογένεια μας και τους φίλους μας,

ανακαλύψαμε τις αδυναμίες μας αλλά και τα δυνατά μας σημεία,

αποκαλύψαμε τα «θέλω» μας,

παρατηρήσαμε πόσο διαφέρουμε μεταξύ μας αλλά και πόσο μοιάζουμε,

 καταλήξαμε στο συμπέρασμα πόσο ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ είμαστε όλοι μας !!!

Και για να τα θυμόμαστε όλα αυτά δημιουργήσαμε το «μικρό» μας lapbook …!