Σχ. Έτος 2018-2019

Διευθύντρια: Τσαγκούλη Παναγιώτα

Υποδιευθυντής : Σιάφης Πέτρος

A1  Τσιτώτα Σοφία

Α2 Παντσίδου Παρασκευή

Β1  Τατσίδου Σουλτάνα

Β2  Μπάλλα Αλεξάνδρα

Γ1 Καρβελά Αγγελική

Γ2  Νικηφόρος Νίκος

Δ1  Σακκόπουλος Ιωάννης

Δ2  Σιάφης Πέτρος

Ε1  Δεσποτοπούλου Ναυσικά

Ε2  Γκιουζέλη Κωνσταντινιά

ΣΤ1 Χρήστου Ελένη

ΣΤ2  Αναστασίου Λαμπρινή

Ολοήμερο: Κρομμύδας Μιχάλης, Γκιουζέλη Κωνσταντινιά, Χρήστου Ελένη

Αγγλικά: Πλιακογιάννη Φρόσω, Τσιωνά Ιορδάνα

Γυμναστική: Βυζιώτης Βαγγέλης, Δημητριάδου Ευθαλία

Μουσική: Σουλτάνης Γρηγόρης

Πληροφορική: Μπουντούρη Νικολέτα

Εικαστικά & Θεατρική Αγωγή: Κρομμύδας Μιχάλης

Γαλλικά: Φωκαΐδου Φανή

Παράλληλη Στήριξη: Πολύζος Κωνσταντίνος, Νικολάου Ελένη

Τμήμα ένταξης: Φραγκογιάννης Ιωάννης