Διαδικτυακή πλατφόρμα «Αερόστατο» για παιδιά 3 έως 7 ετών

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (www.ilsp.gr ) υλοποίησε, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», τη διαδικτυακή πλατφόρμα «Αερόστατο» για παιδιά 3 έως 7 ετών (επισυνάπτεται ενημερωτικό υλικό).

Στη διεύθυνση www.mikrapaidia.gr θα βρείτε πλούσιο υλικό  ψυχαγωγίας και μάθησης για τους μικρούς μας φίλους. Η πρόσβαση είναι ανοικτή σε όλους.

Καλή πλοήγηση

Ενημερωτικό υλικό ΕΔΩ

aerostato

Content and language integrated learning (CLIL)

Μια διστακτική αλλά πολλά υποσχόμενη προσπάθεια εισαγωγής της “Συνδυασμένης Εκμάθησης Επιστημονικού Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας” επιχειρήθηκε από τη δασκάλα των Αγγλικών κα  Σταφυλάκου σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό της τάξης. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση 2 project που ανέλαβαν οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στη δράση ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ της WWF. Τα project σχετίζονταν με το περιεχόμενο σπουδών του μαθήματος της Φυσικής στην Ε΄τάξη και αφορούσαν την εξοικονόμηση ενέργειας (Σχολεία για το κλίμα) και τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά τόσο στην κατανόηση του επιστημονικού περιεχομένου όσο και στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.

Η μέθοδος CLIL  αναφέρεται στη διδασκαλία ενός επιστημονικού, μη γλωσσικού γνωστικού αντικειμένου σε ξένη για τους μαθητές γλώσσα, ώστε η διδασκαλία της ξένης γλώσσας να συμβαδίζει με την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων από το πεδίο του αντικειμένου.

Η  διδασκαλία θεμάτων από επιστημονικά γνωστικά αντικείμενα μεταδίδουν εντονότερα την αίσθηση του «πραγματικού κόσμου» παρά οι επινοημένοι διάλογοι, τα κατασκευασμένα κείμενα ή τα επιλεγμένα αυθεντικά αλλά μεμονωμένα κείμενα, που δεν απαρτίζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα συνδεόμενων νοημάτων.

Δείτε κάποια από τα αποτελέσματα της εργασίας των μαθητών ΕΔΩ  και ΕΔΩ

http://

Μαθαίνω Αγγλικά……

Τραγούδια και βιντεάκια για όλες τις τάξεις

Fruits & Vegetables – The Good Food Song – Kids Animation Learn Series

The Rainbow Colors Song

The ABC Song

The Food Song (Clip) – Kids Children Learn English Songs

Rhymes for Learning English with Lyrics – Fruits

greeting and introductions (1)

NURSERY RHymES – THE WHeELS OF THE BuS Go ROuND AND RoUND