Πυροπροστασία και Πυρασφάλεια Σχολικής Μονάδας – Επιμόρφωση στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Σχολικής Μονάδας

Την Παρασκευή 08.03.2024 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών με θέμα “Πυροπροστασία και Πυρασφάλεια Σχολικής Μονάδας” και εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου, Ανθυποπυραγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης. Στην επιμόρφωση, μέσω παρουσίασης, αναφέρθηκαν τα είδη και ο τρόπος χρήσης των πυροσβεστήρων και υποδείχθηκαν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από το 17ο και το 20ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του 17ου Νηπιαγωγείου και εντάσσεται στο πλαίσιο του κοινού Σχεδίου Δράσης Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας για το έτος 2023-2024.

Ευχαριστούμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης για τις εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιεί και τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου για την τόσο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ενημέρωση.

IMG 2082

  IMG 2084 IMG 2083

CC BY 4.0 Πυροπροστασία και Πυρασφάλεια Σχολικής Μονάδας – Επιμόρφωση στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Σχολικής Μονάδας από 20ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά δημιουργού4.0.