Εγγραφές στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Οι εγγραφές άρχισαν

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2024-2025 αφορούν μαθητές/τριες που γεννήθηκαν το 2020 και ανήκουν στη σχολική περιφέρεια του 20ου Νηπιαγωγείου θα πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2024.

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Για τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής από γονείς/κηδεμόνες πατήστε εδώ

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία “Πρώτη Εγγραφή” για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα και εντός της προθεμίας που ορίζει η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου. Σε αυτά τα παραστατικά περιλαμβάνονται:

1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
2. Βιβλιάριο Εμβολίων του μαθητή/τριας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
3. Βεβαίωση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή στο νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.
4. Αίτηση και δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο ή το τμήμα πρόωρης υποδοχής, βεβαίωση του φορέα εργασίας ή κάρτα ανεργίας ή για τους αυτοαπασχολούμενους, πρόσφατη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής.
Σημειώνεται ότι η “αποδοχή” της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του μαθητή στο δηλωθέν νηπιαγωγείο.

Εγγραφές μετά τις 20 Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 2461034431 ή στο email: mail@20nip-kozan.koz.sch.gr

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε εδώ

CC BY 4.0 Εγγραφές στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-2025 από 20ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά δημιουργού4.0.