CODE WEEK: “ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”

3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2022-2023: ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

0

 

ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1 2 3 4 5

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΗΣ BEE BOT ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, ΓΛΥΚΩΝ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΑ, ΓΛΥΚΑ ΚΛΠ). ΑΡΧΙΚΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΒΕΛΑΚΙΑ. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΡΟΜΠΟΤ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΤΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ). ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ BEE BOT ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΑΚΙΑ.

F3 F2 F1

 

Εγγραφές στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.

 

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν  τα εξής βήματα:

  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα :

α) τα στοιχεία του προνηπίου/ νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου/νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων/νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που

 

θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα και εντός της προσθεμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια- Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου:

α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. (δίνεται από το Νηπιαγωγείο)

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.)  https://seeh.eu/images/enrolment/adym_el.pdf

γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ε) Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του. https://www.efepae.gr/files4users/files/Dilosi.doc

στ)Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας εφόσον τα έχει αιτηθεί , άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα,.

 

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767), οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή τους επιστρέφεται από το Νηπιαγωγείο στους γονείς/ κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

 

 

4η Θεματική ενότητα: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

«STEAM και η ΓΗ γυρίζει…»

ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

IMG 20220509 094828 2

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

InkedIMG 20220510 090927 LI

ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΑΥΛΟ ΜΑΣ ΨΗΛΑ

IMG 20220510 083548

ΠΑΖΛ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

InkedIMG 20220511 092419 LI

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

IMG 20220517 100011 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

 

IMG 20220513 095413 2IMG 20220513 114519 2

ΜΑΚΕΤΑ. ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΡΑΣ ΝΥΧΤΑΣ.

IMG 20220516 092018 2

ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑ. ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΟΧΕΣ.

InkedIMG 20220517 085352 LI

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΝ Η/Υ. ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ.

IMG 20220517 114257 2

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

IMG 20220511 140247 2IMG 20220512 115427 2

3η θεματική: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υπεύθυνα παιδιά-  Υπερασπιστές των ζώων

Οι φίλοι μας τα ζώα. Ευαισθητοποίηση μέσω έργων τέχνης

art

Emile Munier-Playing with the kitten, 1893

sag

Σαγκάλ «Εγώ και το χωριό». Το μήνυμα: “Υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ ανθρώπου και ζώων”.

 

ΞΟΥΤ. ΑΔΕΣΠΟΤΑ.

IMG 20220216 104338 2IMG 20220222 113824 2IMG 20220222 113959 3

 

Τα Δικαιώματα των ζώων

IMG 20220222 114145 2IMG 20220222 114225 2IMG 20220222 114300

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ

InkedIMG 20220318 105921 LI

ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ

ΓΕΥΣΗ (ΓΙΑΟΥΡΤΙ, ΓΑΛΑ, ΨΑΡΙ, ΤΥΡΙ, ΑΥΓΟ ΒΡΑΣΤΟ)

ΟΣΦΡΗΣΗ (ΨΑΡΙ, ΡΙΓΑΝΗ, ΞΥΔΙ, ΑΥΓΟ ΒΡΑΣΤΟ)

ΑΦΗ (ΔΕΡΜΑ, ΓΟΥΝΑ,)

ΟΡΑΣΗ ( ΕΙΚΟΝΕΣ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

AKOH (ΦΩΝΕΣ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

 

2η Θεματική: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ & ΕΥΘΥΝΗ

«Νηπίων Παιδεία: το πρώτο βήμα στη δημοκρατία»

– Ένα μπουκέτο με λουλούδια τα παιδιά

.png

Ο «επισκέπτης»

InkedΕΠΙΣΚ LI

Ο “επισκέπτης” ζητάει την βοήθεια των παιδιών. Θέτει το πρόβλημα.

Τα παιδιά στη γειτονιά τον κοροϊδεύουν γιατί δεν μιλάει καλά Ελληνικά και την αδερφή του γιατί δεν μπορεί να περπατήσει και κινείται με αναπηρικό καροτσάκι.

Η ΕΧΘΡΟΠΙΤΑ

.pngInkedΕΧΘ2 LI

ΕΛΜΕΡ, Ο ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ

.png1

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

.png1

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ : ΤΟ ΖΑΜΠΝΤΕΡΦΙΛΙΟ

Ένα διαφορετικό ζώο που ψάχνει για φίλους, αλλά κανένα άλλο ζώο δεν το κάνει παρέα γιατί είναι απλά παράξενο.

.png123

Δημιουργία αφίσας με τους κανόνες συμπεριφοράς στην τάξη

.png

Παρουσιάζουν την οικογένειά τους. Συζητούν για τις ομοιότητες και διαφορές με τη δική τους
οικογένεια

1η Θεματική: Ευ Ζην

 

ΔΕΝ ΜΑΛΩΝΩ, ΔΕΝ ΜΑΛΩΝΩ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΛΩΝΩ….

  • ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΟ ΦΙΛΟ ΜΟΥ :

Αφού ζωγράφισαν το φίλο τους σε ζευγαράκια, σε ένα κοινό φύλλο χαρτιού, έκαναν μία μεγαλύτερη ομάδα με άλλα δύο παιδιά και η ζωγραφιές τους μπήκαν στο «σπιτάκι» της ομάδας, στην οποία έδωσαν και το όνομα που αποφάσισαν.

 

123

  • ΤΙ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ;

ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

  • Ο ΝΤΑΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
  • .png
  • 1.jpg
  •  Η ΜΙΜΗ Η ΚΟΥΤΑΛΑΥΤΟΥ

.png

.png.jpgΦΙΛ

ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΡΝΟΥΝΕ

.png12

ΑΦΙΣΑ

.png

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΘΕΜΣΤΙΚΗΣ.  ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ.

ΠΩΣ ΝΙΩΘΕΙΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΣΕ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ;

 

 Στεναχωρημένα, λυπημένα
ΠΩΣ ΝΙΩΘΕΙΣ ΟΤΑΝ ΣΕ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ Ή ΣΕ ΧΤΥΠΑΝΕ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ;

 

 

 Στεναχωριούνται
ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΣΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;

 

 

 Στεναχωριούνται
ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ Ή ΧΤΥΠΑΝΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΑΙΔΙ;

 

 

 Η πλειοψηφία επεμβαίνει με κάποιον τρόπο.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ;

 

 

 Θα ζητήσουν βοήθεια κυρίως από τη δασκάλα.
ΜΙΛΑΣ ΣΤΙΣ ΔΑΣΚΑΛΕΣ Ή ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΤΕΝΑΧΩΡΟΥΝ;

 

 Συνήθως ναι.