Νέες Αποστολές!!!!!!!!!!!

Ακούσατε!!! Ακούσατε!!!!!   

                                                      

3 Νέες Αποστολές για να γεμίσουν του Σαββατοκύριακου οι στιγμές!!!!

Αποστολή επιλέγετε και σε όποια θέλετε συμμετέχετε!!!

Ένας μόνο κανόνας υπάρχει…

το πρόσωπό σας πουθενά να μην φανεί,

γιατί θα βάλει σε κίνδυνο κάθε σημαντική Αποστολή!!!