Γαντοπειράματα – Το βίντεό μας

Από τις αγαπημένες σας Αποστολές και αυτή!!!

Μας το είπαν τα γελαστά και φουσκωμένα γάντια σας!!!!

Χαρείτε το βιντεάκι μας εδώ: https://youtu.be/_mSK6Zo3IEo

φυσικά πατήστε και εδώ:

Το βίντεο έχει αναρτηθεί και στο συγκεντρωτικό padlet στην ιστοσελίδα του έργου, εδώ: https://twinspace.etwinning.net/112804/pages/page/939811