Προγραμματισμός επαναλειτουργίας τμημάτων

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι ακολουθώντας  την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την Επαναλειτουργία των Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τις σχετικές Οδηγίες του ΕΟΔΥ και με δεδομένες τις ιδιαίτερες κτιριακές συνθήκες των σχολείων μας, αποφασίστηκε ο χωρισμός των τμημάτων σε μικρότερα υποτμήματα, τα οποία θα λειτουργούν εκ περιτροπής Δευτέρα- Τετάρτη-Παρασκευή και Τρίτη-Πέμπτη με εναλλαγές ανά εβδομάδα.

Στη βάση αυτή έχετε όλοι οι γονείς ενημερωθεί από τις εκπαιδευτικούς της τάξης σας, σχετικά με τις μέρες προσέλευσης του παιδιού σας.

Υπενθυμίζουμε ότι το Ολοήμερο δεν θα λειτουργήσει.

Όσοι γονείς δεν έχετε σκοπό να στείλετε τα παιδιά, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε με e-mail στο σχολείο έως τη Δευτέρα,  τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που ακολουθεί.

ypeuthini_dilwsi_Nomou_105_COVID 19