Παραμύθι και Ψηφιακά παιχνίδια- 25η Μαρτίου

Αγαπημένο παραμύθι Τα Ελληνάκια (Ευγ. Φακίνου,1999), εμπνευσμένο από τα κεντήματα, τα λιθόγλυπτα και τα υφαντά της ελληνικής λαϊκής τέχνης, σε αφήγηση της εξαιρετικής συναδέλφου Μ. Ιωαννίδου.

https://youtu.be/9QGdGJCfyBI

 

Κάποια ψηφιακά παιχνίδια σχετικά με την 25Η Μαρτίου, στους παρακάτω συνδέσμους:

https://learningapps.org/display?v=psjisf5pj20&fbclid=IwAR1kmblfRoM-WGWHC3X6mteapQLd7-ULMJla-4pOXKGoS2VzcvQLchOy4pg

https://learningapps.org/display?v=pntp1k83c20&fbclid=IwAR07KahcsnF632YzfF7l83tfkzj7azK4kMkJZod0dYnkwxlnMrcd6QMBC9s

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=36ba001dd3c0&fbclid=IwAR1Ql6bXcen8TLlwrf42484cOJqGjj2zjdTdTBolLj0P_HrzGRen0EB6YTA

https://learningapps.org/display?v=pdf6rkktc20&fbclid=IwAR0vYMnUhqLJFzBRq6hOMhIkaSMOg3OD-FR6p1jtL7zGhwGBmaJAY92EdoI

https://learningapps.org/display?v=phuhgeanv20&fbclid=IwAR1lPUsYeJ5zgFFtKX3VPHkgsTAhhGHqBWKXnyL9K024m0ZLBt-Fr1U3Rv0