ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

*Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες οδηγίες για τα Γυμνάσια και τα Δημοτικά σχολεία της
χώρας.
Γενικά:
Αναφορικά με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το Υπουργείο θα διαθέσει σε
όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα
για την πραγματοποίηση μαθημάτων, μέσω τηλεδιάσκεψης, από τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές τους.

Η εφαρμογή διευρύνεται σε 12 νέες περιοχές, όπως αναφέρονται στον πίνακα
αποδεκτών του διαβιβαστικού εγγράφου, αύριο Παρασκευή 20 Μαρτίου για τη Γ΄
Λυκείου, που έχει προτεραιοποιηθεί λόγω των επερχόμενων Πανελλαδικών
Εξετάσεων και θα ακολουθήσουν οι λοιπές τάξεις.

Στόχος δεν είναι η κάλυψη της διδακτέας ύλης, αλλά η συνέχιση της επαφής                                                    των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία.

Επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας είναι να δοθεί μεγαλύτερη αυτονομία σε κάθε
σχολική μονάδα, έτσι ώστε να προσαρμόσει την παρεχόμενη δυνατότητα εξ
αποστάσεως διδασκαλίας στις υφιστάμενες ανάγκες της. Για το λόγο αυτό οι
Διευθυντές/ντριες των σχολείων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα
διαμορφώνουν το πρόγραμμα για κάθε σχολική τάξη. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού
Έργου θα συμβάλλουν με τη σειρά τους στην παιδαγωγική υποστήριξη του
εγχειρήματος.

Συγκεκριμένα:
Ο/η Διευθυντής/ντρια όλων των τύπων Λυκείου θα οριστεί υπεύθυνος ομάδας
υποστήριξης, η οποία θα αποτελείται από τον ίδιο και από τουλάχιστον έναν
εκπαιδευτικό με εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. εκπαιδευτικός
Πληροφορικής ΠΕ86, επιμορφωτής Β’ επιπέδου ΤΠΕ κτλ.), για να προσφέρει
υποστήριξη στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου (πρώτη γραμμή
υποστήριξης).

Η ομάδα υποστήριξης, καθώς και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί του σχολείου, θα
λάβουν στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email):

 Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με την επιλογή Activate (ατομικός σύνδεσμος (link) εγκατάστασης) της εφαρμογής Webex Meetings ο οποίος θα σταλεί από την ψηφιακή πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ (ηλεκτρονική διεύθυνση webex_comm@webex.com).
 Σαφείς οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης από το gengram.abe@minedu.gov.gr.                                    Ακολουθώντας τις οδηγίες, ο κάθε εκπαιδευτικός ολοκληρώνει την εγκατάσταση της
εφαρμογής και αποκτά την ατομική του ψηφιακή τάξη διδασκαλίας. Aυτή η ψηφιακή τάξη αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό, προσωπικό σύνδεσμο του κάθε εκπαιδευτικού.
Σημειώνεται ότι αυτός ο σύνδεσμος θα χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξαποστάσεως εκπαίδευσης και με αυτόν ο εκπαιδευτικός θα προγραμματίζει με τους μαθητές του το κάθε μάθημα.

Αφήστε μια απάντηση