Αρχική

Το  1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Ζακύνθου  είναι εκπαιδευτική  μονάδα  του Υ.ΠΑΙ.Θ, που έχει αυτοτελή διοικητική δομή στην λειτουργία του και συνεργάζεται  με το ΕΠΑ.Λ. Ζακύνθου, το  Δ.Ι.Ε.Κ. Ζακύνθου  και το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Ζακύνθου.
Σκοπό έχει την εργαστηριακή εκπαίδευση των μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε οργανωμένα εργαστήρια στα οποία οι μαθητές εξασκούνται ώστε να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Επίσης εδώ πραγματοποιούνται  τα εργαστηριακά μαθήματα στα πλαίσια της Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ.

  Διεύθυνση : Άγιος Κήρυκoς Ζακύνθου  Τ.Κ. :29100
  Τηλ.:26950-61738
  fax: 26950 -61738
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς