ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ

Η κατάκλιση αφορά  εντοπισμένη βλάβη σε δερματική περιοχή του σώματος σε ασθενείς που τοποθετούνται στην ίδια θέση για μακρύ χρονικό διάστημα. Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε παραμείνει σε ακινησία στο κρεβάτι ή σε καθιστή θέση για μεγάλα χρονικά διαστήματα και οφείλεται στη νέκρωση των ιστών στην περιοχή που δέχεται την πίεση. Η σοφή ρύση του Ιπποκράτη «κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν» έχει απόλυτη εφαρμογή στην περίπτωση των κατακλίσεων. Ένα έλκος κατάκλισης εάν δημιουργηθεί, είναι πολύ δύσκολο να επουλωθεί. Η πρόληψη και η θεραπεία των κατακλίσεων κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για την ποιότητα της νοσοκομειακής περίθαλψης μιας χώρας, αλλά και της νοσηλευτικής φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς.

αρχείο λήψης 3αρχείο λήψης 1

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ

Πλύσεις με φυσιολογικό ορό,  χειρουργικός καθαρισμός και τοποθέτηση επιθεμάτων κατάκλισης με άσηπτες συνθήκες, είναι μερικά από τα βήματα που ακολουθούν τα παιδιά για να μάθουν σωστά την φροντίδα ενός έλκους κατάκλισης ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται.

IMG 20231212 093653received 1066353548018660 received 376367924891931

 

IMG 20231212 095013

 

Οι κατακλίσεις «προδίδουν» την ποιότητα της νοσηλείας των ασθενών και η θεραπεία αυτών υποδηλώνει μια καλή νοσηλευτική φροντίδα με εξατομικευμένο νοσηλευτικό πλάνο. Όλοι οι μαθητές μας, μαθαίνουν και εκπαιδεύονται στα προπλάσματα του εργαστηρίου της νοσηλευτικής, εφαρμόζοντας τη νοσηλευτική επιστήμη σύμφωνα με τα νοσηλευτικά πρωτόκολλα, και συνεχίζοντας αργότερα σε πραγματικούς ασθενείς υπό πραγματικές συνθήκες στα πλαίσια της μαθητείας.

rpt