Δράση ανακαλυπτικής – διερευνητικής μάθησης με μικροσκόπηση φύλλων φυτών από τους μαθητές της Ειδικότητας “Βοηθός Ιατρικών- Βιολογικών Εργαστηρίων”

Η ανακαλυπτική μάθηση είναι μια διδακτική προσέγγιση που βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης. Ο μαθητής δεν είναι απλώς δέκτης γνώσεων, αλλά συμμετέχει ενεργά στην ανακάλυψη και την κατανόηση νέων πληροφοριών.

Υπάρχουν πολλές εκπαιδευτικές δράσεις, που μπορούν να ενισχύσουν τα κίνητρα, την ανακαλυπτική μάθηση και τη δημιουργικότητα των μαθητών. Μερικές από αυτές υλοποιούνται καθημερινά από τους μαθητές/ μαθήτριες της Γ΄ Τάξης της Ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων του Τομέα και τις εκπαιδευτικούς του 2ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής/ 1ου Ε. Κ. Κομοτηνής, αποσκοπώντας στην ενσωμάτωση της διερευνητικής μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι μαθητές ανά ομάδες ασχολήθηκαν με τη δημιουργία ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος, ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά αισθάνονται ότι ανήκουν, ότι τα υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι συμμαθητές τους και ότι μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα. Στα πλαίσια της ανακάλυψης και τακτοποίησης του εξοπλισμού του εργαστηρίου σε βιτρίνες, αξιοποιήθηκαν οι παλιές σκονισμένες ογκομετρικές φιάλες, που δεν χρησιμοποιούνταν. Οι μαθητές, με την εποπτεία των εκπαιδευτικών, χρησιμοποίησαν διάφορα μεγέθη και σχήματα ογκομετρικών φιαλιών μαζί, τις γέμισαν με νερό και πρόσθεσαν βλαστούς από φυτά, που έχουν την ιδιότητα να καθαρίζουν την ατμόσφαιρα και τον αέρα,  απορροφώντας βλαπτικές ουσίες αιωρούμενων σωματιδίων που αποτελούν τελικό προϊόν της εκφυλιστικής διαδικασίας της σταδιακής γήρανσης του εξοπλισμού του εργαστηρίου.

 

 

 

 ΓΙΕ

Στη συνέχεια στα πλαίσια των εργαστηριακών μαθημάτων, χρησιμοποιήθηκε άμεσο παρασκεύασμα ενός φρέσκου φύλλου από τα φυτά του εργαστηρίου σε αντικειμενοφόρο πλάκα και καλυμμένο με καλυπτρίδα τοποθετήθηκε στο οπτικό μικροσκόπιο. Τα αποτελέσματα ήταν άκρως εντυπωσιακά και αποτέλεσαν αφόρμηση για συζήτηση για τη σχέση φυτών μικροβίων και το ρόλο που παίζουν τα μικρόβια τόσο στη χλωρίδα του εδάφους όσο και στη φυσιολογική χλωρίδα του ανθρώπινου σώματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ (ΠΕ 87.01 Ιατρός Βιοπαθολόγος/ Εργαστηριακός Ιατρός), ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ (ΠΕ 87.01 Ιατρός Παθολογοανατόμος)