Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΕΘ και του Χαμόγελου του Παιδιού

Κάτω από: Μνημόνιο συνεργασίας,ΥΠ.Π.Ε.Θ.,Χαμόγελο του Παιδιού | clalas99
Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2017 11:54 μμ |

 Σας γνωρίζουμε ότι, το ΥΠΠΕΘ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Χαμόγελο του Παιδιού προκειμένου να διευρυνθεί η συνεργασία των δυο μερών στην υλοποίηση δράσεων με αντικείμενο τους θεματικούς άξονες «Κακοποίηση-Βία-Τεχνολογία-Εξαφάνιση-Υγεία & Ενημέρωση», το οποίο και σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας. ΕΞ – 10305 – 2017 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ […]