Διδακτική επίσκεψη των μαθητών της Β τάξης Οχημάτων ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας στο Δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο. Άμφισσας

Στις 11 Φεβρουαρίου 2016 η Β τάξη της ειδκότητας Οχημάτων του τομέα Μηχανολογίας ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας, στα πλαίσια εργαστηριακού μαθήματός τους, πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη στο Δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο. Άμφισσας.

Στόχος της επίσκεψης ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές την διαδικασία ελέγχου K.T.E.O. (I.X.) οχημάτων. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης επιδείχθηκε λειτουργία οργάνων, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και έλεγχοι ορίων.

Συνοδοί καθηγητές της διδακτικής επίσκεψης ήταν οι Μηχανολόγοι Γεώργιος Ζωγράφος, Αλεξάνδρα Σουλτάτη και Παναγιώτης Βλαχοδημητρίου.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την διδακτική επίσκεψη.

kteo1

kteo1b

kteo2

kteo4b

kteo3b