ΕΚΔΗΛΩΣΗ TECH & ART : Διαδικτυακή παρουσίαση Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών ΕΛΜΕΠΑ

Δείτε τη περιλαμβάνει η διαδικτυακή παρουσίαση των σχετικών πανεπιστημιακών τμημάτων της 6-4-2021 του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄Θεσσαλονίκης.

Διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Χρειάζεται σε όλους;»

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικτυακή ενημέρωση του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας της ερχόμενης Τετάρτης 3 Φεβρουαρίου 2021 στις 18:30 μ.μ. – 19:45 μ.μ.