Πρόγραμμα για την πιστοποίηση στην Ψηφιακή Ικανότητα «CRISS»

Για το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είναι σχεδιασμένο ώστε να προάγει την ψηφιακή ικανότητα των μαθητών γυμνασίου και λυκείου μπορείτε να ενημερωθείτε από το άρθρο του Π.Σ.Δ., αλλά και από τον ιστότοπο του προγράμματος https://www.crissh2020.eu/.

Διδακτική επίσκεψη μαθητών του Γυμνασίου Αράχοβας στο ΕΠΑΛ και το 1ο ΕΚ Άμφισσας

Amfissa-Technical School of Amfissa2

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και στα πλαίσια του μαθήματος του ΣΕΠ πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 30 μαθητών με 2 συνοδούς εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Αράχοβας στο ΕΠΑΛ και 1ο ΕΚ Άμφισσας.

Κατά την προσέλευσή τους οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους αν. διευθυντές του ΕΠΑΛ και του 1ου ΕΚ Άμφισσας κ.κ. Βασίλειο Μπράτσο, Χρήστο Λαλά για θέματα σχετικά με τη λειτουργία της τεχνικής εκπαίδευσης, τις ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ Άμφισσας και την οργάνωση των εργαστηρίων του 1ου ΕΚ Άμφισσας, ενώ ακολούθησε και συζήτηση με βάση ερωτήματα και απορίες που εξέρφρασαν οι μαθητές.
Η ενημέρωση έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του συγκροτήματος.

Στη συνέχεια, οι μαθητές περιηγήθηκαν στα εργαστήρια του 1ου ΕΚ Άμφισσας. Τις ξεναγήσεις ανέλαβαν οι υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης κατά τομέα. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές ξεναγήθηκαν στα εργαστήρια του τομέα Ηλεκτρολογίας, το εργαστήριο Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, το εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών, το εργαστήριο Οχημάτων και τα εργαστήρια Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ.