Ψηφιακό Σχολείο

Ο γνωστός ιστότοπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει αλλάξει μορφή και πλέον περιέχει διαδραστικά σχολικά βιβλία, αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων και εκπαιδευτικών βίντεο, ενώ μελλοντικά θα προσφέρει και υπηρεσίες ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, σύμφωνα με τις προτάσεις των εκπαιδευτικών.

Ο ιστότοπος προσφέρει βιβλία και για τις τρεις τάξεις του ΕΠΑ.Λ.

Περισσότερα στο http://dschool.edu.gr/.

Ματιές στο παρελθόν: Η δεκαετής συνεργασία του τομέα Πληροφορικής ΕΠΑΛ Άμφισσας με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας

Σχολικό έτος: 2002-2003

1ο Σ.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ: Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών του τμήματος Π2 του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ του Τ.Ε.Ε. Άμφισσας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας (Δ.Β.Α.) με σκοπό την περιήγηση σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, στα πλαίσια του εργαστηρίου του μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων».

Τ.Ε.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ: Συνεργασία τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ με Δ.Β.Α. για ηλεκτρονική καταχώρηση τίτλων βιβλίων στα πλαίσια της θεωρίας του μαθήματος «Βάσεις δεδομένων» του τμήματος Π2 του τομέα Πληροφορικής. Συνεργασία εθελοντών μαθητών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ε. Άμφισσας με τη Δ.Β.Α. για την καταχώρηση των τίτλων των βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή. Συμμετοχή και κάποιων σπουδαστών ειδικότητας Πληροφορικής του Ι.Ε.Κ. Άμφισσας, ώστε να ελεγχθεί το αποτέλεσμα και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Την προσπάθεια στήριξε ο Σύλλογος των Απανταχού Αμφισσέων «Τα Σάλωνα», ο οποίος βράβευσε τα μέλη της ομάδας εργασίας σε εκδήλωση που έγινε το Νοέμβριο του 2003 στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας.

Σχολικό έτος: 2003-2004

Τ.Ε.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ: Συνεργασία με τη Δ.Β.Α. για τη ψηφιοποίηση βιβλίων και εντύπων με καλοκαιρινή εθελοντική απασχόληση μαθητών του Τ.Ε.Ε. Άμφισσας.

Σχολικό έτος: 2004-2005

Τ.Ε.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ: Συνεργασία με Δ.Β.Α. για την ολοκλήρωση της μηχανογράφησής  της με προοπτική την ηλεκτρονική δημοσίευση των τίτλων βιβλίων στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Άμφισσας.

Σχολικό έτος: 2005-2006

Τ.Ε.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ : Υλοποίηση έργου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ΔΑΙΔΑΛΟΣ με θέματα: «Πρόγραμμα διαχείρισης Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας». Το συγκεκριμένο λογισμικό παρουσιάστηκε στην περιφερειακή έκθεση έργων ΔΑΙΔΑΛΟΣ στη Χαλκίδα (9-11/4/2006). Η Δ.Β.Α. χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο λογισμικό για τις ανάγκες της. Ο τομέας Πληροφορικής υποστηρίζει το λογισμικό και καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωση της μηχανογράφησης της Δ.Β.Α. Συνεργασία με Δήμο Άμφισσας για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο των βιβλίων της Δ.Β.Α. (αριθμός εισαγωγής, τίτλος βιβλίου, συγγραφέας). Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.amfissa.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=141, μπορεί κανείς να βρει σε μορφή Excel/Access ένα μεγάλο μέρος από τους 31500 περίπου τίτλους που έχουν καταχωρηθεί μέχρι σήμερα στο λογισμικό διαχείρισης της Δ.Β.Α.

Σχολικό έτος: 2006-2007

Τ.Ε.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ : Υλοποίηση πολιτιστικού προγράμματος της Δ.Δ.Ε. Ν. Φωκίδας με θέμα: «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας». Δημιουργείται ψηφιακό αρχείο με την αλληλογραφία του  παιδαγωγού Αλέξανδρου Δελμούζου. Ψηφιοποίηση φιλολογικών περιοδικών. Κατασκευή λογισμικού βάσης δεδομένων με αρθρογραφία τοπικού ενδιαφέροντος. Συνεργασία για την ανάπτυξη και υποστήριξη προγράμματος καταχώρησης βιβλιογραφικών εγγραφών της Βιβλιοθήκης Γεωργίου Γάτου.

Σχολικό έτος: 2007-2008

1ο Σ.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ: Παραγωγή έντυπου και ψηφιακού υλικού για τις εκδηλώσεις «Φωκικά 2007» με θέμα τους Pablo Picasso και Ιωάννη Μακρυγιάννη. Τροφοδότηση βάσης δεδομένων Δ.Β.Α. με αρθρογραφία τοπικού ενδιαφέροντος. Ψηφιοποίηση από εθελοντές αποφοίτους του τομέα Πληροφορικής έντυπου υλικού με θέμα τους αγωνιστές της Φωκίδας στους Βαλκανικούς Πολέμους.

Σχολικό έτος: 2008-2009

1ο Σ.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ: Ψηφιοποίηση σπάνιων βιβλίων του Σ.Δ.Κόκκαλη. Συμμετοχή στο σχεδιασμό του ημερολογίου 2010 της Βιβλιοθήκης. Εκπαιδευτικές επισκέψεις του τμήματος Βπ του τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας με σκοπό τη συντήρηση Η/Υ της Δ.Β.Α., στα πλαίσια του μαθήματος «Συντήρηση Υπολογιστών».

Σχολικό έτος: 2009-2010

1ο Σ.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ: Υποστήριξη μηχανογράφησης της Βιβλιοθήκης Γιώργου Γάτου. Δημιουργία λογισμικού εκτύπωσης ετικετών σε Access. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Δ.Β.Α. από το τμήμα Βπ ΕΠΑ.Λ. στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος «Συντήρηση Υπολογιστών» με στόχο την επισκευή παλιών μονάδων Η/Υ και την εγκατάσταση νέων στη Δ.Β.Α.

Σχολικό έτος: 2010-2011

1ο Σ.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ: Δημιουργία blog για τη Βιβλιοθήκη Γ. Γάτου από το τμήμα Βπ ΕΠΑ.Λ. στα πλαίσια του μαθήματος «Προγραμματιστικά εργαλεία για το Διαδίκτυο» (Ιανουάριος 2011). Η δημοσιοποίησή του είναι σε εκκρεμότητα από το συγκεκριμένο παράρτημα της Δ.Β.Α. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Δ.Β.Α. από μαθητές του τομέα Πληροφορικής (τμήματα Βπ, Γπ) στα πλαίσια: (α) της εργασίας τους που εκδόθηκε από το 1ο Σ.Ε.Κ. Άμφισσας με τίτλο: «Το χρονολόγιο της Φωκίδας (Our History)» (Άμφισσα, 2011) (β) της ψηφιοποίησης από το εργαστήριο Εφαρμογών Η/Υ του τομέα Πληροφορικής του βιβλίου «Η Φωκίδα της Επανάστασης» του Ευθ. Σταθόπουλου και (γ) του εργαστηριακού μαθήματος «Συντήρηση Υπολογιστών».

Σχολικό έτος: 2011-2012

1ο Σ.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ: Επέκταση του προγράμματος δανεισμού της Δ.Β.Α. από το τμήμα Γπ του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων». Τεχνική υποστήριξη για είσοδο της Δ.Β.Α. και του παραρτήματος της, της Βιβλιοθήκης Γ. Γάτου, στο πρόγραμμα Future Libraries. Εξέταση μεταφοράς των δεδομένων του λογισμικού διαχείρισης της Δ.Β.Α. σε πλήρες βιβλιοθηκονομικό λογισμικό.

Το μέλλον…

Σχεδιασμός συμμετοχής σε δράσεις εθελοντισμού υπέρ της Δ.Β.Α. στα πλαίσια του δικτύου Future Library μέσα στο καλοκαίρι 2012, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου μας.

Επίσης, για το σχολικό έτος 2012-13, ο τομέας Πληροφορικής σχεδιάζει τη ψηφιοποίηση περιεχομένων της Δ.Β.Α. (επώνυμα αρχεία, παλιές τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, κ.α.).

Για τις αναφορές στο πρόγραμμα ΔΑΙΔΑΛΟΣ:


Πρόσκληση Εθελοντών για την Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας με τίτλο «Διαδρομές με Πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» της Βιβλιοθήκης Άμφισσας

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας, στα πλαίσια της συμμετοχής της στο δίκτυο Future Library, αναζητά εθελοντές που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις καλοκαιρινές δράσεις της.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο σχετικό αρχείο.

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Διδακτικά Σχέδια

Το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι μια δράση με την οποία επιχειρείται η επιμόρφωση διαφόρων κλάδων της εκπαίδευσης με βάση την ενσωμάτωση ενεργητικών τεχνικών μάθησης στα διδακτικά σχέδια των διαφόρων μαθημάτων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη λειτουργία της εκπαιδευτικής ομάδας και στον τρόπο αξιοποίησής της.

Στη συνέχεια, ακολουθούν χρήσιμες τοποθεσίες ηλεκτρονικών βιβλίων στο διαδίκτυο με σχετικά θέματα, όπως συνδιαμορφώθηκαν κατά την πιλοτική φάση του προγράμματος.

Γλώσσα

Φυσική

Μαθηματικά

Ιστορία

Πολιτιστικά  Προγράμματα

Πολιτιστικά Προγράμματα (Συμπλήρωμα)

Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη

Νέα έκδοση: Βιβλίο Μαγειρικής του eTwinning

H τελευταία έκδοση της Κεντρικής Υπηρεσίας Στήριξης, Βιβλίο Μαγειρικής του eΤwinning: 50 συνταγές για σχολική συνεργασία και επαγγελματική ανάπτυξη στην Ευρώπη, διατίθεται τώρα και μπορείτε να το κατεβάσετε σε όλες τις γλώσσες! Αυτό το βιβλίο περιέχει συνταγές για επιτυχία στο eTwinning. Καθοδηγεί, μέσω των ποικίλλων δυνατοτήτων, για αλληλεπίδραση μεταξύ των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών της κοινότητας του eTwinning, από τη συλλογική διεξαγωγή έργων, τη ζωντανή συμμετοχή σε εργαστήρια έως τη συμμετοχή σε online Εκδηλώσεις Εκμάθησης.

Μπορείτε να το ανακτήσετε από εδώ.

Το χρονολόγιο της Φωκίδας (Our History)

Κατά το σχολικό έτος 2010-2011, ομάδα εκπαιδευτικών και μαθητών του τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ./1ου Σ.Ε.Κ. Άμφισσας υλοποίησε με τη μέθοδο project ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (eTwinning) με σχολεία της Πολωνίας και της Ρουμανίας. Ο τίτλος του εκπαιδευτικού έργου ήταν «Our History» και μέσα από αυτό προέκυψε, μεταξύ άλλων, και ένα βιβλίο με το χρονολόγιο της Φωκίδας.

Αρχικά, το χρονολόγιο της Φωκίδας αναπτύχθηκε σε μορφή βάσης δεδομένων με σύνδεση ημερομηνιών και ιστορικών γεγονότων της περιοχής μας. Στη συνέχεια, το περιεχόμενο της βάσης, αφού ταξινομήθηκε, μεταφέρθηκε σε μορφή κειμένου, το οποίο μετατράπηκε σε μορφή .pdf, η οποία προωθήθηκε σε τυπογράφο.

Έτσι, στις αρχές του 2012 κυκλοφόρησε από το 1ο Σ.Ε.Κ. Άμφισσας το βιβλίο:

«Το χρονολόγιο της Φωκίδας (Our History), στιγμές τοπικής ιστορίας με χρήση βάσεων δεδομένων».

Η εκπαιδευτική ομάδα πραγματοποίησε δύο εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας για μελέτη ιστορικών πηγών. Ενώ, ψάχνοντας το υλικό της σε ηλεκτρονικές πηγές όπως η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς και η «e-φημερίς» της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδας, ήρθε σε επαφή και με τον κόσμο της ψηφιοποίησης αρχείων και εντύπων. Στα πλαίσια αυτής της επαφής, προέκυψε μια ξεχωριστή ψηφιακή έκδοση σε συνεργασία με την τοπική εφημερίδα «Αγιαθυμιώτικα Νέα», η οποία αφορούσε το βιβλίο «Η Φωκίδα της Επανάστασης» (τόμος Ι) του ερευνητή Ευθ. Σταθόπουλου. Το βιβλίο αυτό, ψηφιοποιήθηκε στο εργαστήριο Εφαρμογών Η/Υ του τομέα Πληροφορικής του 1ου Σ.Ε.Κ. Άμφισσας και κυκλοφόρησε σε cd στην εκδήλωση για την κυκλοφορία του δεύτερου τόμου τού βιβλίου, που έγινε το περασμένο καλοκαίρι στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Σκαρίμπεια» στην Αγία Ευθυμία.

Ακολουθεί οθόνη από το λογισμικό που αναπτύχθηκε παράλληλα με το χρονολόγιο, αλλά και το εξώφυλλο από το βιβλίο «Η Φωκίδα της Επανάστασης».

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, με θέμα «Πληροφορική και νέο σχολείο», θα γίνει από τις 30 Μαρτίου 2012 έως τις 1 Απριλίου 2012 στην Πάτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.sch.gr/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&Itemid=65&evid=446

http://pdkap.sch.gr/portal/

Ψηφιακό Σχολείο

Στο δικτυακό τόπο http://digitalschool.minedu.gov.gr/ μπορεί κανείς να βρει αρκετό εκπαιδευτικό υλικό για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, τόσο σε μορφή ηλεκτρονικών βιβλίων όσο και σε μορφή προγραμμάτων σπουδών.