Εγγραφές μαθητών στο ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας (Ιούνιος 2013)

Tomeis-Eidikotites-EPAL-Amfissas1

 

Άρχισαν οι εγγραφές μαθητών στο

ΕΠΑΛ Άμφισσας

 Στην Α’ τάξη ΕΠΑΛ εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής χωρίς εξετάσεις.

Στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ εγγράφονται οι προαγόμενοι στην Β΄ τάξη από Επαγγελματικό ή Γενικό Λύκειο και οι κάτοχοι πτυχίου Α’ κύκλου ΤΕΕ.

Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ.

Παρουσίαση των τομέων και ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Ο τομέας Μηχανολογίας έχει δυο ειδικότητες:

 • Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών
 • Ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί:

 •  Να εφαρμόζει μέτρα προστασίας και υγιεινής τηρώντας τις προδιαγραφές
 • Να σχεδιάζει και να υλοποιεί εργασίες σε εργαλειομηχανές
 • Να κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά
 • Να καταγράφει και να αναφέρει τα αποτελέσματα των εργασιών του
 • Να εγκαθιστά, ελέγχει, ρυθμίζει, συντηρεί, επισκευάζει με επιτυχία μηχανές παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών
 • Να απασχοληθεί ως τεχνίτης συντήρησης ή σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού σε:

(α) βιομηχανίες παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών

(β) εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων.

 

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί:

 •  Να εφαρμόζει μέτρα προστασίας και υγιεινής τηρώντας τις προδιαγραφές
 • Να χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου
 • Να εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού
 • Να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων
 • Να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων
 • Να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών), εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες συντήρησης.

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Ο τομέας Οχημάτων έχει την ειδικότητα:

 • Μηχανικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου

 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 

 • Ο απόφοιτος αποκτά δεξιότητες για να εργαστεί σε τομείς, όπως: έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού και ηλεκτρομηχανικού συστήματος αυτοκινήτου και συστημάτων αυτοματισμού αυτοκινήτου
 • Ο απόφοιτος μπορεί να αποκτήσει τις ακόλουθες επαγγελματικές άδειες: μηχανοτεχνίτη, τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεων, τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήτων ή εξαερωτήρων, τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, φανοποιού, ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων, τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων ή ψυγείων ή τροχών, τεχνίτη βαφής.
 • Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε ΔΕΚΟ – δημόσιες υπηρεσίες, σε συνεργεία επισκευής (service) αυτοκινήτων – οχημάτων, σε βιομηχανίες παρασκευής αυτοκινήτων, σε εταιρίες εμπορίας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων, σαν ελεύθερος επαγγελματίας.

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Ο τομέας Δομικών Έργων έχει την ειδικότητα:

 • Σχεδιαστών δομικών έργων

 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 • Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί ενδεικτικά ως: τεχνίτης-εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού, ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών, εκτιμητής κόστους, σχεδιαστής.
 • Ο απόφοιτος μπορεί να: σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου, χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας, σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια, γνωρίζει τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας, αποτυπώνει και εμβαδομετρά γήπεδα, κάνει μελέτη και εγκατάσταση παροχής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, εκτελεί προσμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου.

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

 

Ο τομέας Ηλεκτρονικής έχει τις ειδικότητες:

 • Ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων
 • Ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνιών

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

 • Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε: βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρία συναρμολόγησης Η/Υ, τεχνική εταιρία ή συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων Η/Υ και δικτύων, τεχνική εταιρία για εγκατάσταση δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα Η/Υ, υπολογιστικά κέντρα εταιριών ή παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, καταστήματα πωλήσεων Η/Υ και δικτυακών προϊόντων, τεχνικές υπηρεσίες (δημόσιου – ιδιωτικού τομέα) που απασχολούνται με συντήρηση και επισκευή  υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.
 • Επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου είναι: συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και δικτύων, προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ, περιφερειακών και δικτύων, εγκαθιστά δομημένες καλωδιώσεις για δίκτυα υπολογιστών, εκτελεί εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή δικτύων, χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του διαδικτύου και ρυθμίζει κατάλληλα τον Η/Υ.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 • Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε: βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής  ηλεκτρονικών συσκευών, εταιρία επισκευής ή/και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστασης κεραιών, σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, σε ραδιοφωνικούς/τηλεοπτικούς σταθμούς, σε εταιρίες σταθερής/κινητής τηλεφωνίας.
 • Επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου είναι:

–         αναγνωρίζει, διαβάζει, κατασκευάζει και ελέγχει ηλεκτρονικά κυκλώματα και διατάξεις κυκλωμάτων με αναλογικά/ψηφιακά εξαρτήματα, περιφερειακών συσκευών και δικτύων,

–         διαβάζει ηλεκτρονικά διαγράμματα και κατασκευαστικά δεδομένα απλών κυκλωμάτων και προχωρεί σε συναρμολόγηση ή επισκευή τους,

–         ελέγχει, συντηρεί και επισκευάζει ηλεκτρονικές οικιακές και καταναλωτικού χαρακτήρα συσκευές,

–         τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει, συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και δορυφορικής λήψης,

–         μπορεί να εργαστεί σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στην παραγωγή και μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος,

–         συντάσσει οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις.

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

Ο τομέας Ηλεκτρολογίας έχει την ειδικότητα:

 • Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

 • Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί ως: ελεύθερος επαγγελματίας, τεχνικός σε συνεργείο μεγάλων κατασκευών, ιδιοκτήτης/πωλητής σε κατάστημα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, δημόσιος υπάλληλος ως συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ με διαγωνισμό (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Μουσεία, Νοσοκομεία, κ.α.), ιδιωτικός υπάλληλος (τεχνίτης ηλεκτρολόγος συντηρητής εργοστασίων, σε ξενοδοχεία, κ.α.), ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών.
 • Ο απόφοιτος μπορεί να: σχεδιάζει και κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, (θυρο)τηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων Η/Υ, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων και αυτοματισμών κίνησης, μετράει και ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών, συντηρεί και επισκευάζει βλάβες μηχανών, βελτιώνει μια εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία.
 • Έχει άδεια χωρίς εξετάσεις/προϋπηρεσία για: ηλεκτροτεχνίτης, βοηθός χειριστή φωτιστικών σωμάτων, βοηθός τεχνικού αερίων καυσίμων, ηλεκτροτεχνίτης αυτοκινήτων.
 • Μπορεί να έχει άδεια με εξετάσεις/προϋπηρεσία για: ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων, τεχνίτης οργάνων, τροχών, σιγαστήρων, ψυγείων, βαφέα, κλπ., μηχανοτεχνίτης αυτοκινήτων & μοτοσικλετών, τεχνουργός, τεχνίτης ή εγκαταστάτης αερίων καυσίμων, ηλεκτρολόγος χειριστής φωτιστικών σωμάτων.
 • Σημειώνεται πως, στα πλαίσια των εργαστηριακών τους ασκήσεων, οι μαθητές επισκέπτονται τους υποσταθμούς της ΔΕΗ σε Άμφισσα και Σερνικάκι.

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Οι ειδικότητες του τομέα Υγείας Πρόνοιας είναι:

 • Βοηθών νοσηλευτών
 • Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων
 • Βοηθών βρεφονηπιοκόμων

 

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

   Ο απόφοιτος με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί:

 • Να εργαστεί σε νοσοκομεία, ιδιωτικά και δημόσια, κέντρα υγείας, υγειονομικούς σταθμούς, μαιευτικές κλινικές, ψυχιατρικές κλινικές, ξενώνες ψυχικά ασθενών, σωφρονιστικά ιδρύματα, ασφαλιστικούς φορείς, ΕΚΑΒ, οίκους ευγηρίας, κέντρα αποκατάστασης ΑΜΕΑ, οργανισμούς υγείας, κατασκηνώσεις και άλλα.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας να προσφέρει υπηρεσίες υγείας σε ασθενείς στο σπίτι.
 • Έργο του είναι η νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών, όπως: στρώσιμο κρεβατιού, λήψη ζωτικών σημείων, καθαριότητα σώματος, χορήγηση φαρμάκων, τοποθέτηση καθετήρων διαφόρων ειδών και πολλά άλλα, καθώς επίσης και η στήριξη του ασθενούς σε ψυχολογικό, πνευματικό και κοινωνικό επίπεδο.

 

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

   Ο απόφοιτος με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί:

 • Να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε μικροβιολογικά, βιοχημικά-αιματολογικά, ανοσολογικά, παθολογοανατομικά και κυτταρολογικά εργαστήρια, διαγνωστικά κέντρα σε φαρμακευτικές εταιρίες, υπηρεσίες υγείας ή περιφερειακά κέντρα.
 • Με την επίβλεψη αποφοίτων ΤΕΙ ή γιατρών μικροβιολόγων, ενημερώνει τα αρχεία για τις εξετάσεις των εξεταζομένων, δίνει οδηγίες στους εξεταζόμενους για τη συλλογή των δειγμάτων, γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων του εργαστηρίου, κάνει αποστείρωση υλικών και εργαλείων, διαχειρίζεται αναλώσιμα υλικά, πραγματοποιεί μετρήσεις, τηρεί ιατρικό απόρρητο.

 

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

    Ο απόφοιτος με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί:

 • Να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, σε μαιευτικές κλινικές, σε κατασκηνώσεις, σε κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας να αναλάβει τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι.
 • Με την εποπτεία του βρεφονηπιοκόμου, να παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας, να βοηθάει στην ολόπλευρη ανάπτυξή του εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους, να φροντίζει παιδιά με ιδιαιτερότητες, να εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων, να παρέχει πρώτες βοήθειες, να ενημερώνει την ατομική καρτέλα του παιδιού και να τηρεί αρχείο, να δίνει συμβουλές στους κηδεμόνες.

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Ο τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος έχει τις ειδικότητες:

 • Σύγχρονης επιχειρηματικής γεωργίας
 • Τεχνολογίας και ελέγχου τροφίμων
 • Έργων τοπίου και περιβάλλοντος

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 

Ο απόφοιτος μπορεί να αποκτήσει γνώσεις και να εκτελεί τα ακόλουθα επαγγελματικά έργα:

 • Να εκτελεί εργασίες εγκατάστασης, λειτουργίας και χρήσης γεωργικού εξοπλισμού.
 • Να γνωρίζει βασικούς κανόνες γεωργικής οικονομίας αποκτώντας επιχειρηματική συνείδηση.
 • Να επιλέγει τη γη που θα καλλιεργήσει.
 • Να υπολογίζει το μέγεθος της παραγωγής.
 • Να εκτελεί ειδικές τεχνικές εργασίες στη γη.
 • Να εκτελεί βασικές εργασίας φυτοπροστασίας και ζιζανιοκτονίας.
 • Να εκτελεί βασικές τεχνικές συλλογής και αποθήκευσης των προϊόντων του.
 • Να εφαρμόζει βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας.
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες εκτροφής των παραγωγικών αγροτικών ζώων.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

     Ο απόφοιτος μπορεί να αποκτήσει γνώσεις και να εκτελεί τα ακόλουθα επαγγελματικά έργα :

 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων.
 • Να χρησιμοποιεί βασικές γνώσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής.
 • Να γνωρίζει τις βασικές εργασίες μεταποίησης ζωικών και φυτικών προϊόντων.
 • Να γνωρίζει τα στάδια παραγωγής των τροφίμων.
 • Να παρακολουθεί και να επεμβαίνει στην επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων.
 • Να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, λειτουργίας και απολύμανσης μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής.
 • Να ελέγχει την ποιότητα των προϊόντων σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας τους.
 • Να γνωρίζει τα υλικά συσκευασίας για διάφορα προϊόντα, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητά τους, αλλά και η ασφάλεια του καταναλωτή.
 • Να γνωρίζει θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, πρόληψης, αλλά και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.
 • Να συσκευάζει, διακινεί και εμπορεύεται τα βασικά γεωργικά προϊόντα.

 

ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

     Ο απόφοιτος μπορεί να αποκτήσει γνώσεις και να εκτελεί τα ακόλουθα επαγγελματικά έργα:

 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων και να τα προστατεύει.
 • Να αναγνωρίζει φυτά κηποτεχνίας, υλικά άρδευσης, υλικά συνδεσμολογίας σωλήνων.
 • Να γνωρίζει καλλιεργητικές τεχνικές για φυτά.
 • Να χρησιμοποιηθεί βασικές γνώσεις φυτικής – ζωικής παραγωγής και βασικές αρχές αρχιτεκτονικής τοπίου.
 • Να χρησιμοποιεί τεχνικές φύτευσης, βασικούς χειρισμούς για ανθοκηπευτικές καλλιέργειες και συντήρηση πρασίνου.
 • Να εγκαθιστά δίκτυα άρδευσης.
 • Να επιλέγει, χειρίζεται και συντηρεί μηχανήματα και εργαλεία για φυτοτεχνικά έργα.
 • Να γνωρίζει βασικούς κανόνες γεωργικής οικονομίας αποκτώντας επιχειρηματική συνείδηση.
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και απλών κατασκευών διαμόρφωσης τοπίου.

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Ο τομέας Πληροφορικής έχει την ειδικότητα:

 • Υποστήριξη συστημάτων, εφαρμογών και δικτύων Η/Υ

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

 

 • Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε: επιχειρήσεις και οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν προϊόντα Πληροφορικής, εκπαιδευτικές μονάδες, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.
 • Επίσης, σε επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής, σχεδιάσουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα Η/Υ, αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές Πληροφορικής, προωθούν προϊόντα / υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Ο απόφοιτος μπορεί να: αναλαμβάνει την εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη ή απλών τοπικών δικτύων, κάνει χρήση προϊόντων / υπηρεσιών Πληροφορικής, πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής και δικτυακό εξοπλισμό, υποστηρίζει συστήματα Η/Υ πελατών ή χρηστών της επιχείρησής του, αναπτύσσει απλές εφαρμογές Πληροφορικής, αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και διαδικτύου, δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους.
 • Οι μαθητές, στα πλαίσια των πρακτικών τους ασκήσεων, επισκέπτονται φορείς εκπαίδευσης και πολιτισμού της Άμφισσας. Παράδειγμα, η δεκαετής συνεργασία του τομέα Πληροφορικής με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας. Επίσης, συνεργάζονται με μαθητές άλλων χωρών στα πλαίσια του προγράμματος ηλεκτρονικής αδελφοποίησης ευρωπαϊκών σχολείων eTwinning.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Ο τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών έχει τις ειδικότητες:

 • Υπαλλήλων διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών
 • Υπαλλήλων τουριστικών επιχειρήσεων

 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 • Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί ενδεικτικά ως:

(α) Υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών: τήρηση λογιστικών βιβλίων Α’ ΚΒΣ, έκδοση, συγκέντρωση, έλεγχος και κωδικοποίηση παραστατικών λογιστηρίου, παρακολούθηση κίνησης λογαριασμών πελατών, εισπράξεις – πληρωμές, παρακολούθηση αποθεμάτων προϊόντων και πρώτων υλών, τραπεζικές εργασίες, εργασίες για ασφαλιστικά ταμεία, συμμετοχή σε απογραφή – προϋπολογισμό.

(β) Υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών: διεκπεραίωση εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας, σύνταξη εκθέσεων, ταξινόμηση – αρχειοθέτηση εγγράφων, δημόσιες σχέσεις, οργάνωση ταξιδιών, συσκέψεων, συνεντεύξεων, συγκέντρωση οικονομικών πληροφοριών από όλα τα τμήματα της επιχείρησης.

 • Γενικά, ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε: οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, εταιρίες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α.

 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 • Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αρμοδιότητες να: βοηθά το τμήμα υποδοχής κατά την άφιξη και αναχώρηση των πελατών, καταγράφει τα στοιχεία των πελατών στα κατάλληλα έντυπα, χειρίζεται τον εξοπλισμό του γραφείου υποδοχής, ταξινομεί και αρχειοθετεί έγγραφα, διευκολύνει την επαφή των τμημάτων του ξενοδοχείου, ταξινομεί τα παραστατικά των τμημάτων εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου και τα προωθεί στο τμήμα «Τήρησης λογαριασμών πελατών», διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες, παρέχει πληροφορίες για αξιοθέατα, εξυπηρετεί πελάτες στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου ως βοηθός ειδικευμένου προσωπικού.
 • Γενικά, ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε: τουριστικά συγκροτήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία.

 

 

Στοιχεία ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας

Διεύθυνση: Λ. Σαλώνων 48, 33100 Άμφισσα

Τηλέφωνο: 2265029679

e-mail: mail@epal-amfiss.fok.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://epal-amfiss.fok.sch.gr

Ιστολόγιο: https://blogs.sch.gr/epal-amfiss/

Ημερίδα για τις Πρώτες Βοήθειες στις 18-4-2013 στην Άμφισσα

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Φωκίδας μέσω της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων διοργανώνει ημερίδα Πρώτων Βοηθειών, τη Πέμπτη 18 Απριλίου 2013, 18:00 – 21:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών στην Άμφισσα.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιήσει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, παράρτημα Ν. Φωκίδας με θέματα:

1)      Αντιμετώπιση τραύματος

2)      Πνιγμονή

3)      Θέση ανάνηψης

4)      Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ημερίδα παρακαλούνται να στείλουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής έως τη Δευτέρα 15/4/2013 στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Περισσότερα εδώ.

Ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2013

Με μεγάλη λαμπρότητα θα διοργανωθεί φέτος η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου την Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013 στο πλαίσιο του πρώτου επετειακού εορτασμού των 10 χρόνων από την καθιέρωσή της. Περισσότερα, και ιδίως για τις εκπαιδευτικές δράσεις, μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Σεμινάριο για την αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle

Το 1ο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) Άμφισσας και το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Φωκίδας σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με την υποστήριξη του ΙΤΥΕ, προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο με θέμα «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle».

Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι ένα πλήρες ημερολογιακό εξάμηνο, από τέλος Οκτωβρίου 2012 έως τέλος Απριλίου 2013. Θα υλοποιηθεί με τη «μεικτή» μέθοδο διδασκαλίας, συνδυάζοντας πέντε (5) δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις και είκοσι έξι (26) εβδομάδες εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση υπολογιστή.

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα δημιουργηθούν δύο τμήματα με δεκαπέντε (15) εκπαιδευόμενους το κάθε ένα. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2012 έως και 21/10/2012.

Για περισσότερες πληροφορίες κοιτάξτε και στο σχετικό έγγραφο:  seminario moodle-1.

Έκθεση Φωτογραφίας 1ου Σ.Ε.Κ. Άμφισσας (11 Σεπτεμβρίου 2012)

Κατά το σχολικό έτος 2011-2012, το 1ο Σ.Ε.Κ. Άμφισσας διοργάνωσε μαθητικό διαγωνισμό φωτογραφίας για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στην παρούσα έκθεση, που γίνεται στην είσοδο του ΕΠΑΛ Άμφισσας, μπορείτε δείτε:

– Τις καλύτερες εικόνες, όπως αυτές ψηφίστηκαν μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του διαγωνισμού από χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (μαθητές, εκπαιδευτικοί).

– Εικόνες από εκπαιδευτικά προγράμματα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης του 1ου Σ.Ε.Κ. Άμφισσας με σχολεία της Ευρώπης (πρόγραμμα eTwinning 2005-2012).

Για το σχολικό έτος 2012-2013, το 1ο Σ.Ε.Κ. Άμφισσας θα αναλάβει ένα πρόγραμμα συγκέντρωσης και προβολής παλιών φωτογραφιών σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία, κυρίως των Βαλκανίων, ώστε στο τέλος της σχολικής χρονιάς να είμαστε σε θέση, μέσα από μια έκθεση φωτογραφίας, να περιηγηθούμε στο παρελθόν των βαλκανικών χωρών και να συγκρίνουμε με το σήμερα.

Καλή περιήγηση!!

Οι ειδικότητες του Ι.Ε.Κ. Άμφισσας για το 2012-2013

Το  Δημόσιο Ι.Ε.Κ.  Άμφισσας, κατά το νέο σχολ. έτος 2012 -2013, ανακοινώνει πως στην Άμφισσα, θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες :

1. Πληροφορικής

2. Προσχολικής Αγωγής

3. Κομμωτικής

Στο τμήμα Λιβαδειάς, θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες :

1. Πληροφορικής

2. Τεχνικός Βιολογικής – Οικολογικής γεωργίας

3. Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών

Στο Πολύδροσο, θα λειτουργήσει η ειδικότητα :

Πληροφορικής

Πληροφορίες  στο τηλέφωνο: 2265 0 72024