Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών –Σχολικού έτους 2022- 2023 – Νέα ΠΡOΣΚΛΗΣΗ

Δείτε όλες τις σχετικές λεπτομέρειες εδώ.