Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων για συμμετοχή σε συνέδριο με τίτλο: Η εποχή της Καταστροφής και το τέλος της συνύπαρξης: Απελάσεις, εκτοπίσεις και γενοκτονίες, 1912-1924

Δείτε λεπτομέρειες στην ανάρτηση του Υ.ΠΑΙ.Θ. εδώ.