Παρουσίαση τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Κοζάνη

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης εδώ.