Επιστημονικό Συνέδριο «Αναζητώντας τη γνώση: Τα σχολικά εγχειρίδια στο Ελληνικό Κράτος» (17-19/12/2021)

Δείτε λεπτομέρειες στο δελτίο τύπου του Ι.Ε.Π.