Επιμορφωτικό σεμινάριο (webinar) με θέμα την εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη, 20/12/2021

Διαβάστε λεπτομέρειες στο άρθρο του Ι.Ε.Π. εδώ.