Τα εργαλεία της Ψυχοεκπαίδευσης στις στρατηγικές ενημέρωσης για την Covid-19

Δείτε στοιχεία για το σεμινάριο του Ε.Κ.ΠΑ. εδώ.