Ο έφηβος και το περιβάλλον του στην πανδημία: Τα εφόδια της Ψυχοεκπαίδευσης

Δείτε λεπτομέρειες του διαδικτυακού σεμιναρίου του Ε.Κ.ΠΑ. εδώ.