Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. εδώ.