Ανακοίνωση των Προγραμμάτων για τις δύο (2) εξ αποστάσεως ημερίδες επιμόρφωσης/ενημέρωσης που θα υλοποιηθούν από το ΙΕΠ στις 26/11/2021, 03/12/2021 στο πλαίσιο της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

Δείτε την ανακοίνωση του Ι.Ε.Π. εδώ.