Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (63η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ.