Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Πιστοποίησης Β1 Επιπέδου ΤΠΕ

Δήλωση έως και τις 6 Οκτωβρίου 2021

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.