Υλοποίηση Α’ Φάσης Επιμόρφωσης της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906

Δείτε το δελτίο τύπου του Ι.Ε.Π.