Τομείς και Ειδικότητες ανά ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2021-2022

Φ.Ε.Κ. 2545/τ.Β’/16-6-2021

Για το ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας καθορίστηκαν οι παρακάτω τομείς και ειδικότητες: