«Σχολική Εβδομάδα Ενεργών Πολιτών – ACT – ACTive citizenship»-17 έως και 21/05/2021

Δείτε λεπτομέρειες για τις σχετικές εκδηλώσεις εδώ.