«Διημερίδα Πληροφόρησης για τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»: 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄Αθήνας και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Δείτε λεπτομέρειες για τη διημερίδα της 12 και 13 Μαΐου 2021 εδώ.