Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δ.Ε. διδακτικού έτους 2020-2021

Διαβάστε το σχετικό Φ.Ε.Κ. στον παρακάτω υπερσύνδεσμο της Δ.Δ.Ε. Δ’ Αττικής:

Σχετική Υπουργική Απόφαση