Παρουσίαση Τμημάτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του 14ου ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης.