Εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε την παραπληροφόρηση

Δείτε περισσότερα στη Γωνιά μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.