Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 37η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.