Γνωστοποίηση απόφασης «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων»

Δείτε το σχετικό έγγραφο μαζί με το σχετικό Φ.Ε.Κ. εδώ.