Για πρώτη φορά εκλογές εκπροσώπων εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια με ηλεκτρονική ψηφοφορία, εκτός σχολικού ωραρίου

Δείτε την ανάρτηση του Υ.ΠΑΙ.Θ. που περιέχει και τη σχετική Κ.Υ.Α.

Αφήστε μια απάντηση