Δημοσιοποίηση της Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δείτε την σχετική ανάρτηση με την μελέτη στη δημοσίευση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Αφήστε μια απάντηση