Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

(Ανάρτηση από τον ιστότοπο του Υ.ΠΑΙ.Θ.,  https://www.minedu.gov.gr/, 29-6-2020)

Αφήστε μια απάντηση